ونیر کامپوزیت چیست؟ چه افرادی نمیتوانند از آن استفاده کنند!

ونیر کامپوزیت چیست؟ چه افرادی نمیتوانند از آن استفاده کنند! ونیر کامپوزیت ونیر به انگلیسی (VENEER) پوسته و یا لایه است که از مواد همرنگ دندان … ادامه خواندن ونیر کامپوزیت چیست؟ چه افرادی نمیتوانند از آن استفاده کنند!