تماس با کلینیک دندانپزشکی شــیدا

ساعات کار کلینیک

برای مراجعه کافیست با لینک مشاوره با پزشک و یا تماس با شماره کلینیک نسبت به تعیین نوبت اقدام نمایید

شنبه تا چهارشنبه 10:00 صبح 08:30شب
پنجشنبه هماهنگی صبح هماهنگی شب
جمعه و روز های تعطیل تعطیل *** تعطیل ***

ارسال ایمیل

    با ما در تماس باشید

    مشاوره با دکتر